قسمت ۱ #ماه_خاموش

ماه خاموش قسمت ۱ دزیره : خسته و کلافه از فروشگاه زدم ‌بیرون . امشب خیلی شلوغ بود و کوین ازم خواسته بود بیشتر بمونم و کمک کنم . منم دیدم بهتر از تنهایی خونه بودنه و موندم . هرچند تا ساعت پایان کار فروشگاه ۲ ساعت مونده بود اما من چون خسته بودم تا […]